خوای جاتون خالی خیلی خوش گذشت 👌🏻 برای بچه ها میز و صندلی گذاشته بودیم که رنگ امیزی کنن 📝🖍 به همه گلاب دوآتیشه هدیه 🎁 می دادیم برای ضدعفونی 😷 دکور به این دلبری داشتیم 😍 که هرکس می خواست میومد و باهاش عکس می گرفت 📷 بچه ها می تونستن بشینن و رنگ …

تو غرفه ی عید غدیر مرسا چه خبر بود؟ ادامه »