⁉️ تا حالا به این فکرکردین که اگه کارهای ساده و پیش پا افتاده رو هم با نیّتی امام زمانی انجام بدیم، جزو زمینه‌سازان ظهور به حساب میایم؟!