صحبتهای استاد نصوری (بنیانگذار بنیاد مهدویت در مازندران هر کدام از ویدئوها تقریبا یک دقیقه است امام صادق(ع) در پاسخ مفضل بن عمر که از معناى صراط پرسیده بود فرمود: «هوالطریق الى معرفه اللّه عزّ و جلّ و لها کان صراط فى الدنیا و صراط فى الآخره …»«صراط مستقیم راه معرفت به سوى خداوند است …

سلسله مباحث ایات مهدوی، سوره حمد ادامه »