برای ساخت ریسه گل نرگس کاغذی به این وسایل نیاز داریم: ۱. کاغذ رنگی سبز ۲.کاغذ رنگی زرد و نارنجی ۳.الگوی گل نرگس ۴.نخ یا ربان یا کنف – برای اتصال ریسه ۵.چسب ریسه رو بسازید و باهاش خونتون رو برای جشن های مهدوی تزئین کنید.  فیلم آموزش ساخت این ریسه رو ببینیم: برای دانلود …

آموزش ساخت ریسه گل نرگس ادامه »