لباهنگ

عید امامت بر همگی مباااارک👏🏻👏🏻👏🏻🥳🥳🎉🎉🎉 این هم کلیپ مسابقه عید امامت مرسا 😍 ممنون از همه شرکت کنندگان و دست اندرکاران، از همگی قبول باشه سرود «باران عشق» کاری از خانه موسیقی بسیج مرسامنتظر روز سبز آمدنت

عید امامت بر همگی مباااارک👏🏻👏🏻👏🏻🥳🥳🎉🎉🎉 این هم کلیپ مسابقه عید امامت مرسا 😍 ممنون از همه شرکت کنندگان و دست اندرکاران، از همگی قبول باشه سرود «شکر خدا» کاری از گروه سرود احسان مرسامنتظر روز سبز آمدنت

کاری از خانه موسیقی بسیج کوچه به کوچه دلم دوباره فقط به خاطر تو گشته روشن حرف خدا حرف رسول خاتم عبادته، منتظر تو بودن نشاط دشت و صفای صحرا با تو قشنگن گلای زیبا ای گل نرگس ای گل زهرا تویی امید آخر دنیا با تو نداریم درد و غم و آه با تو …

فیلم لباهنگ سرود امام زمانی «باران عشق» ادامه »

نماهنگ «شکر خدا» با صدای گروه سرود دختران احسان ما که در پناه خدای مهربانیم ما که پیروان راه امام زمانیم خوبه زندگیمون، چون که خدا را داریم باسه شکرگزاری مون رو سجده سر میذاریم