آیات مهدوی

صحبتهای استاد نصوری (بنیانگذار بنیاد مهدویت در مازندران هر کدام از ویدئوها تقریبا یک دقیقه است

صحبتهای استاد نصوری (بنیانگذار بنیاد مهدویت در مازندران هر کدام از ویدئوها تقریبا یک دقیقه است امام صادق(ع) در پاسخ مفضل بن عمر که از معناى صراط پرسیده بود فرمود: «هوالطریق الى معرفه اللّه عزّ و جلّ و لها کان صراط فى الدنیا و صراط فى الآخره …»«صراط مستقیم راه معرفت به سوى خداوند است …

سلسله مباحث ایات مهدوی، سوره حمد ادامه »